Lidmaatschap afrekenen

Lidmaatschap veranderen

You have selected the following level:

DCA Bots Gevorderd Niveau

  • Gevorderde DCA Bot Trading Cursus
  • DCA Scalper Bot
  • BTC Gouden Zak Bot
  • Up to date lijst van winnende trading paren

DCA Bots Gevorderd niveau : De prijs voor lidmaatschap is $0.00.

Heeft u een kortingscode? Klik hier om uw kortingscode in te voeren.


Rekeninginformatie Heb je al een account? Log hier in.

LAAT DIT LEEG

Voorwaarden

Opmerking over vertaling: Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website kunnen voor het gemak van de gebruikers van botyield.com zijn vertaald in verschillende talen. Hoewel de vertaling correct is naar beste weten van botyield.com, is botyield.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk in het geval van een onnauwkeurigheid. Engels is de controle taal van deze Gebruiksvoorwaarden, en elke vertaling is opgesteld voor u als een hoffelijkheid alleen. In het geval van een conflict tussen de Engels-talige versie van deze Gebruiksvoorwaarden en een versie die is vertaald in een andere taal, zal de Engels-talige versie van toepassing zijn.

 

De botyield.com Website, https://botyield.com/, is een online informatiedienst met downloadbare software, aangeboden door botyield.com, en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen die hieronder worden uiteengezet.

 

BELANGRIJK: Deze voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen u, de gebruiker (hierna "U", "Uw", of de "Gebruiker"), en ons, botyield.com , haar gelieerde ondernemingen, en al hun respectieve gevolmachtigde vertegenwoordigers, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, advocaten, opvolgers en rechtverkrijgenden (hierna "Ons" of "botyield.com"), en samen met het Privacybeleid van de Website en de Softwarelicentieovereenkomst, regelen deze relatie volledig en exclusief.

 

VOORDAT U TOEGANG VERKRIJGT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP https://botyield.com/, DIENT U ZORGVULDIG DE VOLGENDE VOORWAARDEN TE LEZEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN DEZE SERVICEOVEREENKOMST VOOR DE WEBSITE. DEZE VOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE EN ENIGE PROGRAMMA'S, DIENSTEN, TOOLS, SOFTWARE, MATERIALEN OF ANDERE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR ZIJN TEGEN DE SITE OF GEBRUIKT WORDEN IN VERBAND MET DIE SITE (gezamenlijk "de Site" genoemd). botyield.com IS WILLEKEURIG VOOR HET LICENTIEREN EN TOESTEMMEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE ALLEEN OP VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET EN AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN DIE IN DEZE SITE ZIJN OPGENOMEN. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, STEMT U ER DUS MEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE HIERONDER WORDEN UITEENGEZET. INDIEN U NIET AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN WENST TE ZIJN, WORDT U GEEN TOESTEMMING VERLEEND OM DE SITE TE BEZOEKEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN EN WORDT U VERZOCHT DE SITE ONMIDDELLIJK TE VERLATEN.

 

botyield.com behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen, zonder de gebruiker daarvan in kennis te stellen, en dergelijke wijzigingen zullen van kracht worden zodra de gewijzigde voorwaarden op de site worden geplaatst. U STEMT ERMEE IN DE OVEREENKOMST REGELMATIG TE BEKIJKEN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN EN UW VOORTDURENDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE ZAL WORDEN BESCHOUWD ALS UW DEFINITIEVE AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST. Herziene versies van de Algemene Voorwaarden zullen worden aangegeven door de datum die bovenaan de pagina met de Gebruiksvoorwaarden van de Website wordt geplaatst (d.w.z., "Bijgewerkt [11-1- 2022]").

 

EIGENDOMSRECHTEN. Alle intellectuele eigendom van of met betrekking tot de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot inhoud, informatie, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, modules, technieken, knowhow, computercode (met inbegrip van html-code), algoritmen, methoden van zakendoen, gebruikersinterfaces, grafisch ontwerp, look and feel, en software; en alle ontwikkelingen, afgeleide producten en verbeteringen daarvan, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk, "Intellectuele Eigendom"), tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van, worden gecontroleerd en in hun geheel in licentie gegeven door botyield.com, haar gelieerde ondernemingen, haar opvolgers en rechtverkrijgenden, en/of door derden die botyield.com licentie hebben verleend voor het gebruik van dergelijke Intellectuele Eigendom. Publicaties, producten, inhoud of diensten waarnaar hierin of op de Site wordt verwezen, zijn de exclusieve handelsmerken of dienstmerken van botyield.com of hun respectieve eigenaars en worden beschermd door de wet. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin voorzien, verleent botyield.com geen uitdrukkelijke of impliciete rechten aan U of enige andere persoon onder enige intellectuele of eigendomsrechten. Alle downloadbare of afdrukbare software, programma's, informatie of materialen die beschikbaar zijn via de Site en alle auteursrechten, handelsgeheimen en knowhow die daarmee verband houden, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van botyield.com of derde licentiegevers. De naam van de website, botyield.com, haar logo, en alle andere namen, logo's en iconen ter identificatie van de website botyield.com en haar diensten zijn eigendom van handelsmerken van botyield.com, en elk gebruik van dergelijke merken, zoals domeinnamen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van botyield.com is ten strengste verboden.

 

BEPERKTE LICENTIEVERLENING. De Site wordt geleverd door botyield.com, en afhankelijk van de aanvaarding van deze Website Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst, biedt U een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve, royalty-vrije, niet-overdraagbare licentie om de Site te gebruiken en alle programma's, diensten, tools, materialen of informatie te downloaden die beschikbaar is gesteld via of vanaf de Site. Merk op dat de toegang tot het downloaden en de gebruiksvoorwaarden van de downloadbare software van botyield.com afhankelijk is van de aanvaarding van de afzonderlijke Softwarelicentieovereenkomst. De Gebruiksvoorwaarden van de Website staan u toe de botyield.com Website uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken en te openen (a) op een enkele laptop, werkstation of computer en (b) op een mobiel apparaat vanaf het internet of via een online netwerk. U mag ook informatie van de Site downloaden naar het tijdelijke geheugen (RAM) van uw laptop, werkstation of computer en materialen en informatie van de Site afdrukken en downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle hard copies alle auteursrechten en andere toepasselijke kennisgevingen bevatten.

 

LICENTIE BEPERKINGEN. De voornoemde licentie is beperkt. U MAG GEEN GEGEVENS, INTELLECTUELE GEGEVENS OF MATERIAAL, VERSTREKT, KOPIËREN, OPSLAAN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERKOOPEN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERKOOPEN, OF VERDISTRIBUEREN, OP EEN ANDERE MANIER, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, VERHUUREN, OF VERDISTRIBUEREN, DOOR botyield.com DOOR DE INTERNET SITE VERSTREKTE GEGEVENS, OP EEN ANDERE MANIER DAN UITDRUKKELIJK TOEGESTEMD DOOR DEZE VOORWAARDEN VAN DIENST. DE BOVENSTAANDE BEPERKING OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT TEKST, AFBEELDINGEN, CODE EN/OF SOFTWARE. Bovendien mag u de Site niet wijzigen, vertalen, decompileren, er afgeleide werken van maken, demonteren, uitzenden, publiceren, verwijderen of wijzigen van enige eigendomskennisgevingen of labels, er een veiligheidsbelang in toekennen of de Site anderszins gebruiken op een wijze die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan. Bovendien is het u niet toegestaan (i) gebruik te maken van een "deep link", "page scrape", "robot", "spider" of ander automatisch apparaat, programma, script, algoritme of methodologie, of enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te verkrijgen, te verwerven, te kopiëren, of enig deel van de Site te controleren of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Site te reproduceren of te omzeilen om materiaal, documenten of informatie te verkrijgen of trachten te verkrijgen op enigerlei wijze die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de Site, OF (ii) trachten ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot enig deel of enige functie van de Site, inclusief, zonder beperking, de account van een andere Geautoriseerde Gebruiker(s), andere systemen of netwerken verbonden met de Site of haar servers, tot een van de diensten aangeboden op of via de Site, door hacking, password "mining", of enige andere onwettige of verboden middelen, OF (iii) te peilen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van de Site of een netwerk verbonden met de Site, noch de veiligheids- of authentiseringsmaatregelen op de Site of een netwerk verbonden met de Site doorbreken, OF (iv) reverse look-up, traceren, of proberen informatie te traceren over een andere Geautoriseerde Gebruiker van of bezoeker aan de botyield.com Site, OF (v) enige actie ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last legt op de infrastructuur van de Site, het systeem, de netwerken, of enige systemen of netwerken die ermee verbonden zijn, OF (vi) enig apparaat, software, of routine om de goede werking van de Site of transactie uitgevoerd op de Site, of het gebruik van de Site door een andere persoon te verstoren, OF (vii) headers vervalsen, zich voordoen als een persoon, of anderszins identificatiemiddelen manipuleren om uw identiteit of de oorsprong van een bericht of transmissie die u naar botyield.com op of via de Site stuurt, OF (viii) de Site te gebruiken voor het verzamelen van e-mailadressen of andere contact- of persoonlijke informatie, OF (ix) de naam botyield.com naam, of een naam die daarop lijkt op een ander domein, afzonderlijk te distribueren, door te verkopen, of anderszins derden toe te staan toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke, afzonderlijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van botyield.com, OF (x) de Site te gebruiken op enige andere onwettige wijze of op een wijze die kan worden opgevat als schadelijk, denigrerend, of anderszins een negatieve invloed hebbend op botyield.com. 4.

 

Bovendien is deze licentie alleen geldig waar het botyield.com is toegestaan te opereren. Toegang tot en gebruik van deze site in strijd met enige wet- of regelgeving, of waar dit wettelijk verboden is, is ongeoorloofd en niet toegestaan door botyield.com.

 

INFORMATIE/ PRODUCTEN/ DIENSTEN/ LINKS NAAR ANDERE SITES VAN DERDEN. De Site kan informatie, gegevens, links, promotieaanbiedingen of andere inhoud in welke vorm dan ook bevatten, met inbegrip van financiële informatie met betrekking tot derden. Dergelijke informatie wordt alleen verstrekt voor Uw gemak en als een bonusdienst, en zal niet worden beschouwd als financieel advies. In geen geval zal botyield.com aansprakelijk zijn voor dergelijke inhoud of enige schade of verlies die voortvloeien uit het vertrouwen daarop. U begrijpt dat, behalve voor informatie, producten of diensten die duidelijk worden aangeduid als zijnde geleverd door botyield.com, botyield.com niet is verbonden met, niet verantwoordelijk is voor, en geen informatie, producten of diensten aangeboden door derden die op enigerlei wijze worden aangeboden op de Site exploiteert, controleert of goedkeurt.

 

botyield.com doet geen enkele toezegging, noch garandeert of onderschrijft zij de kwaliteit, niet-inbreuk, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van dergelijke materialen, programma's, producten van derden die op deze Site worden weergegeven of waartoe U toegang kunt krijgen via een link op deze Site. Uw correspondentie of enige andere omgang met dergelijke derden die op deze Site worden aangetroffen, zijn uitsluitend tussen U en deze derde partij. Bijgevolg wijst botyield.com uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor de inhoud, het materiaal, de nauwkeurigheid en/of de kwaliteit van de informatie, producten en/of diensten die via deze websites van derden beschikbaar zijn of op deze websites worden aangeprezen.

 

DISCLAIMER - GEEN GARANTIES. U begrijpt en aanvaardt dat botyield.com niet kan garanderen of garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden via de Site vrij zijn van infecties of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die verontreinigende of destructieve eigenschappen vertonen, en dat botyield.com dit ook niet doet. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten op uw persoonlijke computer om te voldoen aan uw specifieke eisen voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten de Site voor de reconstructie van verloren gegevens.

 

U BEGRIJPT EN KOMT OVEREEN DE TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO TE ZIJN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE. botyield.com LEVERT DE SITE EN VERWANTE INFORMATIE "IN DE HUIDIGE STAAT" EN MAAKT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERRICHTINGEN, REPRESENTATIES OF ENDORSEMENTEN VAN WELKE aard dan ook. botyield.com doet uitdrukkelijk afstand van alle impliciete garanties met betrekking tot TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET INBREUKEN. MET BETREKKING TOT DE INTERNET SITE, DE PERSOONLIJKE ACCOUNTVERANTWOORDELIJKE DIENST, OF ENIGE INFORMATIE OF INFORMATIE OF LINKS VAN DERDEN DIE HIEROP WORDEN VERSTREKT, ZAL botyield.com NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE KOSTEN OF SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT UIT EEN ENKELE SUCHTHANDELING KUNNEN voortkomen. HET IS UWZELFDE VERANTWOORDELIJKHEID om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te beoordelen van ALLE ADVIEZEN, ADVIEZEN, DIENSTEN, VERKOCHTEN EN ANDERE INFORMATIE DIE DOOR DE DIENST WORDT VERSTREKT. botyield.com GEEFT NIET GARANTIE DAT DE DIENST ONBEPERKT OF ERRORVRIJ ZAL ZIJN OF DAT DEFECTIES IN DE DIENST WORDEN CORRECTED. U BEGRIJPT VERDER DAT HET ZUIVERE KARAKTER VAN HET INTERNET ONBEWERKT MATERIAAL BEVAT WAARVAN SOMMIGE SEKSUEEL EXPLICIET ZIJN OF AANSTOOTGEVEND VOOR U KUNNEN ZIJN. UW TOEGANG TOT DIE MATERIALEN IS OP UW EIGEN RISICO. botyield.com HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN ONTDEKT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DIE MATERIALEN.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. U BEVRIJDIGT Botyield.com TEN UITZONDERLIJKSTE VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN OORZAAK DIE BUITEN DE CONTROLE VAN Botyield.com's CONTROLE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET FALEN VAN ELEKTRONISCHE OF MECHANISCHE APPARATUUR OF COMMUNICATIE LIJNEN VOOR WELKE REASON, ZOALS ONDERHOUD, DENIAL OF SERVICE ATTACKS, TELEFOON- OF ANDERE COMMUNICATIE PROBLEMEN, COMPUTERVIRUSSEN, ONBEVOEGDE TOEGANG, DIEFSTAL, BEDIENINGSFOUTEN, OVERMACHT ZOALS ZWAAR WEER, AARDBEVINGEN, NATUURRAMPEN, STAKINGEN, ARBEIDSPROBLEMEN, OORLOGEN, OF OVERHEIDSBEPERKINGEN OF -ACTIES. MEER IN GEEN GEVAL ZAL botyield.com IN GEEN GEVAL BESCHIKBAAR ZIJN VOOR INCIDENTIËLE, CONSEQUENTIËLE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, BUSINESS INTERRUPTION, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF INFORMATIE, en dergelijke) voortvloeiend uit of op enigerlei wijze in verband staand met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de INTERNET SITE, of enige informatie of transacties die worden verstrekt of gedownload vanaf de INTERNET SITE, of enige vertraging van dergelijke informatie of diensten, zelfs indien botyield.com IS GEADVISITEERD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN ZEKER SCHADE, OF ENIGE CLAIM AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, OMISSIES, OF ANDERE INACCURACTIES IN DE SITE EN/OF MATERIALEN OF INFORMATIE DIE DOOR DE SITE WORDEN GE DOWNLOAD. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van botyield.com voor enigerlei reden met betrekking tot het gebruik van de site niet hoger zijn dan het totale bedrag dat u aan botyield.com hebt betaald in verband met het onderwerp van het specifieke geschil tijdens de voorgaande drie maanden.

 

U gaat ermee akkoord botyield.com, haar gelieerde ondernemingen en al hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, advocaten, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, procedures, verwondingen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en proceskosten, met betrekking tot of voortvloeiend uit een schending of schending van deze Overeenkomst door U (inclusief nalatig of roekeloos gedrag). Elk van de hierboven genoemde personen of entiteiten behoudt zich het recht voor om deze bepalingen rechtstreeks tegen U, in hun eigen naam, te doen gelden en af te dwingen.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER. Als U valse, onnauwkeurige, onware of onvolledige informatie verstrekt, behoudt botyield.com zich het recht voor om Uw toegang tot en gebruik van de Site en eventuele downloadbare software onmiddellijk te beëindigen. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot Uw gebruik van de Site en de daaraan gerelateerde diensten. Bovendien erkent U en stemt U ermee in dat het gebruik van het internet en de toegang tot of de overdracht van of communicatie met de Site uitsluitend op uw eigen risico is. Hoewel botyield.com zich heeft ingespannen om een veilige en betrouwbare Site te creëren, dient U te begrijpen dat de vertrouwelijkheid van dergelijke communicatie niet kan worden gegarandeerd. Dientengevolge is botyield.com niet verantwoordelijk voor de veiligheid, of enige schending daarvan, van enige informatie die wordt verzonden naar of van de Site. U stemt ermee in alle verantwoordelijkheid op zich te nemen met betrekking tot activiteiten die verband houden met Uw gebruik van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verkrijgen en betalen van alle licenties en kosten voor software en hardware van derden die nodig zijn voor de implementatie van de Site en de downloadbare software ervan, en het onderhouden of back-uppen van alle gegevens. 10.

 

GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORDBELEID. Registratie als een geautoriseerde gebruiker voor toegang tot bepaalde delen van de Site kan zowel een gebruikersnaam als een wachtwoord vereisen. Slechts één gemachtigde gebruiker kan één gebruikersnaam en wachtwoord en account gebruiken. Meerdere accounts geregistreerd door dezelfde persoon of entiteit is niet toegestaan en kan leiden tot een, enkele of alle accounts worden gesloten door botyield.com. Door het gebruik van de Site, gaat u ermee akkoord om uw gebruikersnaam en wachtwoord als vertrouwelijke informatie te bewaren. U stemt er ook mee in geen gebruik te maken van de account van een andere geautoriseerde gebruiker. Mocht u zich bewust worden van enig verlies of diefstal van uw wachtwoord of enig onbevoegd gebruik van uw naam en wachtwoord, dan zult u botyield.com onmiddellijk op de hoogte stellen. botyield.com kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw verzuim om te voldoen aan deze verplichtingen. botyield.com behoudt zich tevens het recht voor om (met kennisgeving) een gebruikersnaam of wachtwoord op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te verwijderen of te wijzigen.

 

FEEDBACK EN INZENDINGEN. U verleent aan botyield.com team het recht om uw naam te gebruiken in verband met alle materialen die vrijelijk door u worden ingediend en alle andere informatie, alsmede in verband met alle reclame-, marketing-en promotiemateriaal in verband daarmee. U stemt ermee in dat u geen verhaal zult hebben tegen botyield.com voor enige vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw communicatie met de Site. Geregistreerde Site-gebruikers zullen de mogelijkheid hebben om feedback en informatie in te dienen met betrekking tot hun handelsactiviteit via de software en via de website, die vervolgens op anonieme basis zal worden weergegeven op de website. Dergelijke informatie wordt op vrijwillige basis ingediend. botyield.com heeft geen controle over de nauwkeurigheid of juistheid van dergelijke zelfrapportage en wijst dienovereenkomstig alle aansprakelijkheid van de hand van Gebruikers die vertrouwen op deze gegevens.

 

PRIVACYBELEID. U begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de werking van bepaalde programma's, diensten, tools, materialen, of informatie van de Site de indiening, het gebruik en de verspreiding van verschillende persoonlijke identificerende informatie vereist. Dienovereenkomstig, als u toegang wilt tot en het gebruik van deze programma's, diensten, tools, materialen of informatie op de Site, erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Site zal worden beschouwd als aanvaarding van botyield.com's persoonlijk identificerende informatie verzamelen en gebruiken praktijken om uw persoonlijke informatie te beschermen. Lees ons Privacybeleid voordat u persoonlijke gegevens verstrekt op deze Site.

 

ONGELDIG WAAR VERBODEN. Elk aanbod voor een product of dienst gedaan op deze Site is nietig waar verboden. Bovendien doet botyield.com geen uitspraken over de legaliteit van de toegang tot of het gebruik van de Site of de inhoud ervan in enig land. Hoewel de Site wereldwijd toegankelijk kan zijn, zijn niet alle functies, producten of diensten die worden verstrekt of aangeboden via of op de Site geschikt of beschikbaar voor gebruik in alle landen. botyield.com behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering en de hoeveelheid van een functie, product of dienst te beperken tot een persoon of geografisch gebied. Als U zich toegang verschaft tot de Site vanuit een rechtsgebied waar dit verboden is, doet U dit op eigen risico en bent U als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke lokale regelgeving. Het is personen onder de 18 jaar niet toegestaan de website botyield.com te gebruiken. 15.

 

GEEN ADVIES. U erkent dat noch de Site, noch de Persoonlijke Rekening Vertegenwoordiger dienst, bevoegd is om enig juridisch, fiscaal, boekhoudkundig advies, of aanbeveling met betrekking tot geschiktheid, winstgevendheid, beleggingsstrategie of andere aangelegenheid aan te bieden. 17.

 

HANDHAVING VAN DE VEILIGHEID VAN DE SITE. Daadwerkelijk of gepoogd ongeoorloofd gebruik van deze Site kan leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging. botyield.com behoudt zich het recht voor de activiteit op de Site te bekijken, te controleren en op te nemen zonder kennisgeving of toestemming van de Gebruiker, inclusief, zonder beperking, door het archiveren van kennisgevingen of mededelingen die door u via de Site zijn verzonden. Bovendien behoudt botyield.com zich het recht voor, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de werking van of toegang tot de Site, of een deel daarvan, te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of te onderbreken, om de Site of de activiteiten van botyield.com te beschermen.

 

KENNISGEVING VAN INBREUK OP DE BEVEILIGING. Naast de verplichting tot vrijwaring zoals vermeld in deze Servicevoorwaarden, zult u, als u zich bewust wordt van een inbreuk of potentiële inbreuk op de beveiliging met betrekking tot enige persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan of beschikbaar gesteld door botyield.com, of enige onbevoegde hacking van de Site, (i) onmiddellijk botyield.com van een dergelijke inbreuk of potentiële inbreuk, (ii) botyield.com bijstaan zoals redelijkerwijs nodig is om een dergelijke inbreuk te voorkomen of te herstellen, en (iii) botyield.com in staat stellen te voldoen aan alle toepasselijke wetten die de verstrekking vereisen van een kennisgeving van een inbreuk op de beveiliging met betrekking tot enige persoonlijk identificeerbare informatie die is aangetast.

 

TERMIJN EN BEËINDIGING. Deze Servicevoorwaarden bepalen Uw recht om de Site te gebruiken en treden in werking op het moment dat U de Site opent of gebruikt en zijn van kracht totdat zij worden beëindigd, zoals hieronder uiteengezet. Deze Overeenkomst kan worden beëindigd door botyield.com zonder voorafgaande kennisgeving, op elk gewenst moment, en om welke reden dan ook. Bovendien behoudt botyield.com zich het recht voor om te allen tijde en op redelijke gronden, zoals een redelijke overtuiging van frauduleuze of onwettige activiteiten of handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met een bepaling of voorwaarde van deze Voorwaarden, uw toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk te ontzeggen om haar naam en goodwill, haar bedrijf en / of andere geautoriseerde gebruikers te beschermen, of als u zich niet houdt aan deze Voorwaarden, onder voorbehoud van de overlevingsrechten van bepaalde bepalingen die hieronder worden geïdentificeerd. Beëindiging is effectief zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt deze Overeenkomst ook te allen tijde beëindigen door de Site niet langer te gebruiken, onder voorbehoud van de overlevingsrechten hieronder. Bij beëindiging dient U alle kopieën van enig aspect van de Site die U hebt gemaakt te vernietigen en gedownloade software uit Uw bezit te verwijderen. De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging van de Gebruiksrechtovereenkomst voor de Website om welke reden dan ook: Eigendomsrechten (§1), Beperkte licentieverlening (§2), Licentiebeperkingen (§3), Informatie van derden (§4), Disclaimer (§5), Aansprakelijkheidsbeperking (§6), Schadeloosstelling (§7), Toepasselijk recht (§17), en Diversen (§18).

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING. Deze Servicevoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, vallen onder de wetten van Cyprus, zonder toepassing van de regels inzake wetsconflicten. Elke oorzaak van de actie of claim die voortvloeit uit het gebruik van de Site moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de vordering of oorzaak van de actie zich voordoet, of een dergelijke vordering of oorzaak van de actie is uitgesloten. Eiser en botyield.com zien af van hun recht op een juryrechtspraak en deelname aan collectieve rechtszaken. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden zullen worden beslecht door bindende arbitrage, behalve dat botyield.com niet verplicht is tot arbitrage van geschillen met betrekking tot vertrouwelijkheid, inbreuk, verduistering of misbruik van enig intellectueel eigendomsrecht, of enige andere vordering waarbij een voorlopige voorziening van een rechtbank wordt gevraagd om ernstige en onherstelbare schade aan botyield.com of enige andere persoon of entiteit te voorkomen. U erkent dat elke inbreuk, dreigend of feitelijk, zou kunnen leiden tot onherstelbare schade aan botyield.com die niet kan worden gekwantificeerd in geldelijke schadevergoeding. U gaat ermee akkoord dat botyield.com het recht heeft om een gerechtelijk bevel of andere passende billijke voorziening te vragen en toegewezen te krijgen om elke schending van Uw verplichtingen onder deze Voorwaarden te beperken. Dienovereenkomstig doet U afstand van elke eis dat botyield.com een borgsom of andere zekerheid stelt in het geval dat een gerechtelijk bevel of billijke voorziening wordt gevraagd door of toegekend aan botyield.com om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen.

 

DIVERSEN. U gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden ten goede komen aan de Gebruiker, botyield.com, en de licentiegevers van botyield.com. Daarom zijn deze Voorwaarden persoonlijk voor U en niet overdraagbaar. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen U en botyield.com als gevolg van deze Voorwaarden of voortvloeiend uit uw gebruik van de Site. Het niet aandringen op of afdwingen door botyield.com van strikte nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht onder deze Voorwaarden of op grond van de wet. Noch de loop van het gedrag tussen de partijen, noch de handelspraktijk zal enige bepaling van deze Overeenkomst wijzigen. botyield.com kan zijn rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst toewijzen aan een partij en op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan de Gebruiker. Koppen hierin zijn alleen voor het gemak. Deze Servicevoorwaarden, samen met het Privacybeleid van de Website van botyield.com en de Softwarelicentieovereenkomst, vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen U en botyield.com met betrekking tot het gebruik van de Site, en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling, of schriftelijk tussen U en botyield.com.

 

ONVOORZIENBAARHEID. Indien enige bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank of op grond van strijdigheid met een toepasselijk overheidsvoorschrift, zal een dergelijke vaststelling geen invloed hebben op de overige bepalingen (of delen daarvan) die hierin zijn opgenomen. Elk ongeldig of niet-afdwingbaar deel moet worden geacht te zijn gewijzigd om zo dicht mogelijk hetzelfde effect te bereiken als de Servicevoorwaarden zoals deze oorspronkelijk zijn opgesteld.


Winst disclaimer.

Alles is in het werk gesteld om deze website of dit product en het potentieel ervan accuraat weer te geven. Hoewel deze industrie één van de weinige is waar men zijn eigen cheque in termen van winst kan schrijven, is er geen waarborg dat u om het even welk geld zult verdienen gebruikend de technieken en de ideeën in deze materialen.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden geïnterpreteerd als een belofte of garantie van verdiensten. De verdienmogelijkheden zijn volledig afhankelijk van de persoon die ons product, onze ideeën en technieken gebruikt en van de inspanning die hij/zij levert. Wij beweren niet dat dit een "get rich scheme" is

Uw mate van succes bij het bereiken van de resultaten die in onze materialen worden geclaimd, hangt af van de tijd die u aan het programma besteedt, de genoemde ideeën en technieken, kennis en diverse vaardigheden. Aangezien deze factoren per individu verschillen, kunnen wij uw succes of inkomensniveau niet garanderen.

Inkomensclaims of resultaten van de handel kunnen niet worden gegarandeerd. Het is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker om de nodige inspanning te leveren. Omdat de aanbieder van de materialen niet kan instaan voor de inspanning van de gebruiker, kan succes niet uitdrukkelijk worden gegarandeerd.

Alle succes en inkomen claims door het gebruik van de botyield.com platform kan niet worden gegarandeerd. De gebruiker moet gebruik maken van de kennis die in de materialen of hebben een actieve kennis van andere methoden buiten de materialen. Als gevolg van het gebrek aan controle van de aanbieder van het materiaal heeft in de gebruiker het zetten van de inspanning, in het kort inkomen claims zijn ook niet gegarandeerd.

Alle beweringen betreffende handelsinkomsten of succes als handelaar worden evenmin gegarandeerd. De gebruiker van het materiaal is zelf verantwoordelijk voor het succes of het gebrek daaraan na het volgen van de technieken die te maken hebben met online trading.

Materiaal in ons product en op onze website kan informatie bevatten die toekomstgerichte uitspraken bevat of daarop gebaseerd is in de zin van de securities litigation reform act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen geven onze verwachtingen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen weer.

U kunt deze verklaringen herkennen aan het feit dat zij niet strikt betrekking hebben op historische of actuele feiten. Zij maken gebruik van woorden als "verwachten", "schatten", "verwachten", "projecteren", "voornemen", "geloven", "plannen" en andere woorden en termen van gelijke strekking in verband met een beschrijving van potentiële inkomsten of financiële prestaties.

Alle op de toekomst gerichte verklaringen hier of in ons verkoopmateriaal zijn bedoeld om onze mening over winstpotentieel weer te geven. Vele factoren zullen van belang zijn bij het bepalen van uw werkelijke resultaten en er worden geen garanties gegeven dat u resultaten zult behalen die vergelijkbaar zijn met de onze of met die van iemand anders, in feite worden er geen garanties gegeven dat u resultaten zult behalen met onze ideeën en technieken.

Deze site kan affiliate links bevatten waar de adverteerder/maker een commissie verdient als u het product gebruikt. Deze site kan links naar makelaars als een affiliate en / of kan inkomsten genereren als een bezoeker klikt op advertenties gepresenteerd door botyield.com of een andere contextuele reclame-programma. Affiliate links van sites zoals botyield.com of andere websites kunnen aanwezig zijn en de site-eigenaar kan provisies verdienen door producten aan te bevelen op deze website.

De resultaten variëren, en zoals bij elke gelegenheid om geld te verdienen, kunt u meer of minder verdienen. Succes in ELKE kans om geld te verdienen is het resultaat van hard werken, tijd en een verscheidenheid aan andere factoren. Geen uitdrukkelijke of impliciete garanties van inkomen worden gemaakt door botyield.com


CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt over de veiligheid van https://botyield.com/, onze Privacyverklaring, de uitvoering ervan, en/of onze praktijken voor het verzamelen en verspreiden van informatie, kunt u ons rechtstreeks e-mailen op Info@botyield.com

botyield.com © 2022 Alle rechten voorbehouden.


Adres van het bedrijf:

E-mail: info@botyield.com


nl_NLDutch